Blijbol.nl

Blijbol, de blije zaak   Nederlands Engels

Links Over Blijbol Gastenboek
Home Nieuws Games Software Game Maker
563 keer gedownload

Stelselconverter

Van het ene getallenstelsel naar het andere

Beschrijving

Wilt u snel getallen omrekenen naar een ander getallenstelsel? Dan is dit programma handig. Het converteert positieve gehele getallen in de stelsels 2 tot en met 36.Codes

Licentie: Gebruik onderstaand programma op uw eigen risico. U mag deze broncode alleen aanpassen voor eigen gebruik. Aangepaste versies van dit programma kunnen niet worden gedistributeerd. De tekst 'Blijbol.nl' moet vanuit het programma duidelijk zichtbaar blijven. Copyright 2007 Jeroen van der Gun.
PROGRAM:BASE
:ClrHome
:Full
:Output(8,4,"Blijbol.nl
:Disp "<Base Converter>
:Real
:Input "From base-",B
:If B<2 or B>36 or fPart(B
:Then
:"DOMAIN
:Goto 1
:End
:Input "",Str0
:length(Str0→L
:0→X
:"0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ→Str9
:For(I,0,L-1
:inString(Str9,sub(Str0,L-I,1
:If Ans>B or not(Ans
:Then
:"SYNTAX
:Goto 1
:Else
:X+(Ans-1)B^I→X
:End
:End
:If Ans≥10^(13
:Then
:"OVERFLOW
:Goto 1
:End
:B
:Input "To base-",B
:If B<2 or B>36 or B=Ans or fPart(B
:Then
:"DOMAIN
:Goto 1
:End
:16→I
:8→J
:Repeat not(X
:X/B
:Output(J,I,sub(Str9,round(BfPart(Ans),0)+1,1
:iPart(Ans→X
:I-1→I
:If not(Ans
:Then
:16→I
:J-1→J
:End
:End
:Pause 
:Lbl 0
:ClrHome
:Stop
:Lbl 1
:Menu("ERR:"+Ans,"Quit",0

Versie 1.0 (stabiel)

Releasedatum: 24 oktober 2007
Taal: Engels
Systeemeisen: Texas Instruments grafische rekenmachine draaiend op TI-83 Plus- of TI-84 Plus-besturingssysteem (Silver Edition is ook goed), 421 bytes vrij RAM-geheugen of archiefruimte voor opslag (tijdens gebruik is meer RAM-geheugen nodig)

Projectstatus

Een stabiele versie van dit product is uitgebracht. Het project is aangekondigd op 24 oktober 2007.

Credits

Dit hulpprogramma is gemaakt door Jeroen van der Gun.

Meer voor je rekenmachineReacties

Gebruik het formulier om een reactie toe te voegen.

14 december 2009 ikke

Er zijn 3 reacties beschikbaar in het Engels

Voeg een reactie toe
6 × 6 =
Blijbol =